Voorbereiding op de landelijke kennistoets

De landelijke kennistoets gaat over de vakkennis die je als student de voorgaande jaren eigen hebt gemaakt. Je hogeschool is verantwoordelijk voor het behandelen van de kennisbasis en de voorbereiding op de landelijke kennistoets. De hogescholen kunnen op basis van jouw prestaties heel gericht wijzen op oefenmateriaal en eventueel extra trainingen. 10voordeleraar biedt alleen een aantal basismaterialen, zodat je weet waar de toets over gaat en hoe het toetssysteem werkt.

Klik hier voor een overzicht van basismaterialen van 10voordeleraar.

 
Toetsgids en kennisbasis

De toetsgids vormt een goed hulpmiddel bij het voorbereiden op de toets. Voor elk vak dat een landelijke kennistoets kent is een toetsgids opgesteld. Wat zijn de eisen van deelname aan de landelijke kennistoets? Waar gaan de vragen over en hoe zien ze er uit? Hoeveel toetsvragen zijn er en hoelang duurt de toets? En welke hulpmiddelen zijn toegestaan? Daarnaast vind je in de toetsgids belangrijke informatie over de kennis en vaardigheden die benodigd zijn. In de toetsgids is een toetsmatrijs opgenomen. Hier kun je zien welke domeinen uit de kennisbasis getoetst worden en hoeveel vragen elke categorie telt. Gebruik naast deze toetsmatrijs dan ook de kennisbasis, waarin de domeinen beschreven zijn.

 

Handreiking

Als handreiking is door lerarenopleiders van de lerarenopleidingen voor een aantal landelijke kennistoetsen een lijst met begrippen, toetsdoelen en/of aanbevolen literatuur opgesteld. Deze handreikingen bieden opleiders en studenten houvast voor de selectie van leerstof en de voorbereiding op de landelijke kennistoets. De handreiking is een hulpmiddel voor een (niet limitatieve) oriëntatie op wat de reikwijdte van de toets is. De kennisbasis blijft leidend voor de landelijke kennistoets. Voorheen was de handreiking bij de meeste vakken nog opgenomen in de toetsgids. Dit jaar vormen alle handreikingen een apart document.

 

Proefvragen en voorbeeldtoetsen

Voor elke landelijke kennistoets is een voorbeeldtoets beschikbaar. Deze toetsen kennen dezelfde indeling in toetsblokken en hebben hetzelfde aantal vragen als de echte toets. Door deze toets te maken doe je ervaring op met de werking van het digitale toetssyteem. De proefvragen bestaan uit een tiental vragen. Deze vragen komen gerandomiseerd uit de voorbeeldtoets van het vak dat je gekozen hebt. 

 

Wegwijzers

Voor elk van de opgaven uit de voorbeeldtoets van de landelijke kennistoets Rekenen-wiskunde is door 10voordeleraar een zogenoemde wegwijzer gemaakt. Deze wegwijzer biedt een stapsgewijze begeleiding naar de oplossing van de vraag.

 

Herkansing

Mocht je onverhoopt gezakt zijn voor een landelijke kennistoets, dan is het verstandig dat je de individuele domeinscores bespreekt met jouw docent. Samen met je docent kun je je herkansingsstrategie bepalen. De individuele domeinscores verstrekt 10voordeleraar aan de opleiding. Mocht je deze ondanks onze afspraken met de opleiding niet bij de uitslag hebben gekregen, dan kun je deze alsnog opvragen bij je eigen opleiding.

Elke toets is opgebouwd uit een aantal domeinen. Deze domeinen zijn terug te vinden in de toetsgids van het betreffende vak. De domeinscores geven duidelijk inzicht in welke domeinen je beheerst en op welke domeinen je minder scoort en waar je voor je herkansing nog extra aandacht aan moet besteden. Samen met je docent kun je je gemaakte toets analyseren en een herkansingsstrategie ontwikkelen. Daarnaast is het mogelijk om je binnen een bepaalde periode aan te melden voor toetsinzage

Door het overzicht van de domeinscores te bespreken, de kennisbasis erbij te pakken, de toetsgids goed door te nemen, een voorbeeldtoets onder begeleiding te maken en met de ondersteuning van je docent kun je je slaagkans bij een volgende toets flink verhogen.

 

Andere oefenmogelijkheden

Op de markt is er een aanbod van commerciële en niet-commerciële hulpmiddelen beschikbaar, met name voor de pabo's. Daarnaast worden diverse samenvattingen, oefenvragen, uitgaven en trainingen aangeboden. Deze zijn allemaal zonder medewerking van 10voordeleraar tot stand gekomen. Wij kunnen dan ook geen oordeel geven over de kwaliteit ervan.

 

Tips van studenten 

"Oefenen en samenwerken. Met een groepje van vijf studiegenoten - vrienden, kan ik nu wel zeggen - hebben we de oefenvragen behandeld. We hebben elkaar ook overhoord - zo houd je elkaar scherp. Begin op tijd met voorbereiding. En dan niet een dag, maar echt weken van te voren. Maak actief gebruik van het bestaande oefenmateriaal. En, heel belangrijk, kijk of je samen kunt sparren - leren van andermans kijk op een opgave is echt een meerwaarde."
Jozua van den Briel (39), landelijke kennistoets Wiskunde, artikel Met samenwerken en oefenen moet het lukken!

"Ik heb de voorbeeldtoets gemaakt op de site van 10voordeleraar en ben wat extra gaan oefenen met mijn zwakkere punten. In Utrecht heb je trouwens ook de gelegenheid om een voorbereidend college te volgen; dat heb ik ook gedaan. Echt een aanrader. Schrijf alles uit. En dan niet in klad, maar neem er de tijd voor. Zo kun je je antwoorden checken en eventueel zien waar je de fout in ging. Het geeft mij enorm houvast. Zorg ook dat je je sterke en zwakke punten weet. Van tevoren weet je welke onderwerpen aan bod komen; kies je ervoor om je zwakkere punten te verbeteren of focus je je juist op de domeinen die wel goed gaan?”
Johannes in 't Hol (37), landelijke kennistoets Wiskunde, artikel Met samenwerken en oefenen moet het lukken!

"Ik ben geen rekenwonder, maar met hard werken, goede voorbereiding en veel oefenen kun je het wél leren." 
Lieke Schäfer (22), landelijke kennistoets Rekenen-wiskunde, artikel Oefening baart kunst!

"Een maand van tevoren ben ik opdrachten gaan maken. Die haalde ik van een website over kennistoetsen en de site van 10voordeleraar. Ik heb er ontelbaar veel gemaakt. Daarbij heb ik veel gestudeerd met studiegenoten - dat is bij wiskunde echt een uitkomst. Je leert namelijk elkaars gedachtegang volgen en dat heb je voor de toets nodig. Een deel van de vragen is zo opgesteld dat je fouten van leerlingen moet kunnen traceren. Stel dat je die fout consequent doorzet, tot welk antwoord komt de leerling dan? Ik betrapte mezelf tijdens het oefenen vaak op slordigheidsfoutjes; een komma verplaatsen, iets vergeten af te trekken. Zo zonde als je daardoor de mist in gaat. Tijdens de toets heb ik hier extra op gelet."
Else Kooi (27), landelijke kennistoets Rekenen-wiskunde, artikel Een tien voor rekenen!

 

Tips van docenten 

'Neem de toetsdoelen en belangrijke begrippen door en maak de voorbeeldtoets op de website van 10voordeleraar. Die voorbeeldtoets geeft een goed beeld van hoe de landelijke kennistoets in elkaar zit. En je moet er echt voor leren. Een boek dat je ter voorbereiding kunt gebruiken is Basiskennis taalonderwijs van Henk Huizenga en Rolf Robbe.’
Marc van Breukelen, Windesheim, landelijke kennistoets Nederlandse taal, artikel Het is een uitdaging dat de kennis ook daadwerkelijk beklijft

 

‘Neem je eigen verantwoordelijkheid! Je moet zelf een beeld krijgen van wat je al wel goed kunt en wat nog bestudering en oefening behoeft. Als je weet welke domeinen en bijbehorende rekensituaties geoefend dienen te worden, stel je zelf een plan van aanpak op. Het is essentieel dat je zelf verantwoordelijkheid neemt om hiaten op te sporen en te verhelpen. Werk in groepjes om van elkaar te leren. Gebruik als uitgangspunt de voorbeeldtoets van 10voordeleraar. Oefen de blokken die je niet goed maakt verder in de wegwijzers. Niet de kwantiteit is belangrijk, maar de reflectieve diepgang bij de oplossing. De docent is er voor de kleine duwtjes in de rug en het aanleren van heuristieken voor een adequate oplossingsaanpak. En maak uiteraard gebruik van de bijeenkomsten die op de hogeschool worden georganiseerd in het kader van de voorbereiding op de landelijke kennistoets.' 
Mat Bos, Hogeschool de Kempel, landelijke kennistoets Rekenen-wiskunde, artikel Het begint met plezier in rekenen-wiskunde

 

‘Er komt een stuk zelfstudie bij kijken. Ga zelf aan de slag met de stof, dan gaat de stof meer leven. En wat je zelf bedenkt, onthoud je beter. Pak ook de toetsgids erbij en overleg met de docent welke literatuur bij het betreffende onderwerp hoort. Neem de eerste kans serieus! Zorg ervoor dat je goed voorbereid naar de toets gaat.’
Eline Verweij, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, landelijke kennistoets Gezondheidszorg en welzijn, artikel Vanuit casuïstiek kun je oneindig veel vragen bedenkenToetsgidsen en handreikingen studiejaar 2018-2019 beschikbaar

De toetsgidsen en handreikingen voor de landelijke kennistoetsen...

maandag, 3 september 2018
Vacature projectleider landelijke kennistoetsen

Wil jij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de landelijke...

maandag, 3 september 2018
Vertrek Arian van Staa als programmadirecteur

Per 1 september a.s. vertrekt Arian van Staa als...

maandag, 9 juli 2018