Inzage van de landelijke kennistoetsen

Je kan de door jou gemaakte toets en beoordeling op een beperkt aantal momenten inzien. Nadat je de uitslag van je hogeschool hebt ontvangen, kun je je via deze website inschrijven voor één van de inzages die door 10voordeleraar worden georganiseerd. Alleen de meest actueel aangeboden toets is in te zien. Tijdens de inzage zie je wat je per vraag hebt geantwoord, of het gegeven antwoord correct is en wat het juiste antwoord is. Toetsen die eerder zijn gemaakt kunnen niet meer worden bekeken. Er is geen inhoudelijk deskundige aanwezig. Inzage vindt plaats onder examencondities. De regels voor inzage zijn ook terug te vinden in de bijlage Onderwijs- en examenregeling Landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen van de toetsgids.


Ontwikkel je herkansingsstrategie door gebruik te maken van je domeinscores

Om een herkansingsstrategie te bepalen, is het verstandig om de domeinscores van de door jou gemaakte toets te bespreken met je docent. De individuele domeinscores verstrekt 10voordeleraar aan de opleiding. Mocht je deze niet bij de uitslag hebben gekregen, dan kan je deze alsnog opvragen bij je eigen opleiding. 

Klik hier voor meer informatie als je je wilt voorbereiden voor een herkansing. 

Waar moet je rekening mee houden tijdens de inzage?

Mocht je besluiten dat je graag je gemaakte toets en beoordeling wil inzien, houd dan rekening met de onderstaande zaken:

  • De inzage vindt plaats onder examencondities.
  • Kom ruim op tijd vanwege de centrale toelichting en dat je andere studenten niet stoort. De inzagetijd per toets is 45 minuten. Als je te laat komt gaat dit af van jouw inzagetijd. Als je meer dan een kwartier te laat bent, vervalt jouw mogelijkheid tot inzage.
  • Neem een geldig identiteitsbewijs mee voor de identificatieplicht en ook je studentenpas of een andere pas met jouw naam, die wij gedurende de inzage kunnen innemen als bezoekerspas voor het gebouw in verband met eventuele calamiteiten.
  • Jassen, tassen, telefoons en andere middelen waarmee elektronische informatieoverdracht mogelijk is, moet je opbergen in een kluisje.
  • Aantekeningen maken is niet toegestaan. Alleen tijdens de inzage van de landelijke kennistoets biologie, economie, natuurkunde, rekenen-wiskunde, scheikunde en wiskunde mag je berekeningen maken op ter plaatse verstrekt gepersonaliseerd kladpapier. Dit kladpapier moet je na afloop inleveren. Bij deze vakken mag je ook gebruik maken van de rekenmachine op de computer. Een eigen rekenmachine is niet toegestaan.
  • Bij de inzage is geen deskundige op het vakgebied aanwezig en je kunt dan ook geen inhoudelijke vragen over de toets stellen. Tijdens de inzage mag je niet met elkaar praten/overleggen.
  • De inzage is strikt persoonlijk. Anders dan aangemelde studenten voor de inzage wordt er niemand toegelaten in de gang of elders in het gebouw.

Locatie goed bereikbaar met openbaar vervoer

Alle inzages vinden plaats op het kantoor van de Vereniging Hogescholen in het centrum van Den Haag. Hier is ook 10voordeleraar gevestigd. Je kunt je melden bij de expeditie-ingang aan de Jan Evertstraat 1a. De locatie is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Vanaf Den Haag cs is het acht minuten lopen. Houd rekening met drukte in de stad en betaald parkeren als je met de auto komt.

Overzicht en inschrijven inzagemomenten

De inzages worden na een toetsafname georganiseerd op een beperkt aantal momenten. Nadat je de uitslag van je hogeschool hebt ontvangen, kun je je tijdens de vastgestelde inschrijfperiode inschrijven voor één van de inzages die 10voordeleraar organiseert. Afhankelijk van de belangstelling worden inzagemomenten opengezet. De data worden gecommuniceerd tijdens de toetsafname en bij het verstrekken van de uitslag. Daarnaast zijn ze vanaf het begin van het studiejaar terug te vinden in de toetskalender op deze website. Via die pagina kun je je ook inschrijven. Je ontvangt automatisch gelijk per e-mail een bevestiging van jouw inschrijving, evenals van een eventuele afmelding.

Niet eens met de uitslag?

De vaststelling van de uitslag van de landelijke kennistoetsen heeft een wetenschappelijke basis. De cesuurbepaling van de toets vindt uiterst zorgvuldig plaats. Eerst wordt de betrouwbaarheid van de toets vastgesteld en wordt de psychometrische kwaliteit van iedere vraag afzonderlijk bekeken. Wanneer de analyses daartoe aanleiding geven, kan een vraag achteraf uit de toets worden verwijderd of kan er nog een alternatief worden goed gerekend. Vervolgens bepaalt het normeringspanel de moeilijkheidsgraad van de toets: wat is de ondergrens voor een voldoende. Het normeringspanel bestaat uit lerarenopleiders van lerarenopleidingen en docenten uit het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs. Het cesuuradvies wordt goedgekeurd door de onafhankelijke Raad voor Kwaliteitsborging van de landelijke kennistoetsen en vervolgens  vastgesteld door de Vaststellingscommissie. Mocht je, ondanks het zorgvuldige proces rondom de uitslagbepaling, het niet eens zijn met de uitslag, dan kun je tegen de uitslag van de toets beroep aantekenen bij de examencommissie van je eigen hogeschool. Dit dien je te doen binnen zes weken na datum publicatie uitslag bij de toegankelijke faciliteit (ook wel Loket of Klachtenloketgenoemd) van je eigen hogeschool conform de procedures en reglementen van de eigen opleiding. Raadpleeg deze zorgvuldig. De regels voor beroep zijn ook terug te vinden in de bijlage Onderwijs- en examenregeling Landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen van de toetsgids10voordeleraar heeft geen invloed op besluiten van de examencommissie.

Klik hier voor meer informatie over de vaststellingsprocedure.Toetsgidsen en handreikingen studiejaar 2018-2019 beschikbaar

De toetsgidsen en handreikingen voor de landelijke kennistoetsen...

maandag, 3 september 2018
Vacature projectleider landelijke kennistoetsen

Wil jij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de landelijke...

maandag, 3 september 2018
Vertrek Arian van Staa als programmadirecteur

Per 1 september a.s. vertrekt Arian van Staa als...

maandag, 9 juli 2018