Landelijke kennistoetsen

In 2008 hebben de hogescholen met lerarenopleidingen met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Meerjarenafspraak Krachtig Meesterschap afgesloten. In die overeenkomst staat het verhogen van de kwaliteit van de lerarenopleidingen centraal. Zoals afgesproken in de meerjarenafspraak heeft elke lerarenopleiding een kennisbasis opgesteld. Vanaf het studiejaar 2013-2014 zijn de eerste landelijke kennistoetsen afgenomen. Inmiddels worden zeventien vakken landelijke getoetst.

Welke landelijke kennistoetsen zijn er?

Voor de pabo zijn er landelijke kennistoetsen voor de vakken Nederlandse taal en Rekenen-wiskunde. Voor de tweedegraads opleidingen zijn er landelijke kennistoetsen voor Aardrijkskunde, Biologie, Duits, Economie, Engels, Frans, Geschiedenis, Gezondheidszorg en welzijn, Maatschappijleer, Natuurkunde, Nederlands, Omgangskunde, Scheikunde en Wiskunde.

Verplicht onderdeel van de hoofdfase

De landelijke kennistoets is een verplicht onderdeel van de hoofdfase. Elke student van een lerarenopleiding moet geslaagd zijn voor de landelijke kennistoets(en), voordat hij of zij gediplomeerd de opleiding kan verlaten. 

Voor wie is de landelijke kennistoets verplicht?

De opleiding bereidt de student voor

De hogescholen hebben de kennisbases en kennistoetsen gezamenlijk in eigen beheer ontwikkeld. De vragen van de kennistoets gaan over die kennisbasis. Tijdens de opleiding wordt deze kennisbasis behandeld. De opleiding bereidt de student voor op de kennistoets(en). De kennisbases en toetsgidsen zijn te vinden onder publicaties. Voor elke landelijke kennistoets is ook een voorbeeldtoets beschikbaar, zodat je ervaring op kan doen met de werking van het toetssysteem.

Programmabureau 10voordeleraar 

De organisatie 10voordeleraar is door de lerarenopleidingen belast met de organisatie van de ontwikkeling van kennisbases, toetsvragen, de digitale toets en de totstandkoming van de uitslag. De digitale toetsen worden op de hogescholen afgenomen. 10voordeleraar en de hogescholen met lerarenopleidingen zorgen er samen voor dat de landelijke kennistoetsen objectief en betrouwbaar zijn. 

Alle hogescholen hanteren dezelfde regels

Alle hogescholen hanteren dezelfde regels, zodat alle studenten dezelfde kansen hebben. Deze regels zijn opgenomen in de Onderwijs- en examenregeling landelijke kennistoetsen (OER). Voor de landelijke kennistoetsen gaan deze bepalingen boven de regels die gelden voor de overige toetsen van de opleiding. 

Om het landelijke uniforme karakter van de landelijke kennistoets te waarborgen, volgen hogescholen de landelijke afspraken met betrekking tot deelname, de aanmelding voor de toets, de toetsafname en bekendmaking van de resultaten.Toetsdata studiejaar 2018-2019 bekend

De toetsdata van de landelijke kennistoetsen voor studiejaar...

donderdag, 24 mei 2018
Toetsuitslagen pabo

Vandaag hebben alle studenten van de pabo hun uitslag ontvangen...

dinsdag, 8 mei 2018
Jaarcongres Vereniging Hogescholen - Meer waarde met hbo... door landelijke samenwerking

Op donderdag 19 april a.s. staat het programmabureau...

dinsdag, 17 april 2018