Publicaties

Hieronder zijn de verschillende publicaties van 10voordeleraar te downloaden, waaronder de kennisbases en toetsgidsen.


zoeken


Jaarverslag 10voordeleraar 2016

woensdag, 3 mei, 2017

Het jaarverslag 2016 van 10voordeleraar.

Download deze publicatie

Toetsgids Scheikunde (tweedegraads)

donderdag, 2 maart, 2017

In deze versie een aanpassing in de benaming van de domeinen in de eerste tabel (vierde rij) op pagina 4 en in de tabel (vijfde rij) op pagina 12.

Download deze publicatie

Kennisbasis generiek master

dinsdag, 7 februari, 2017

De kennisbasis Generiek is op 7 februari jl. goedgekeurd door de stuurgroep lerarenopleidingen. De kennisbasis wordt nog formeel vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de Vereniging Hogescholen.

Download deze publicatie

Handreiking landelijke kennistoets Duits (tweedegraads)

donderdag, 13 oktober, 2016

Deze handreiking bevat de begrippenlijst en aanbevolen literatuur voor de landelijke kennistoets Duits.

Download deze publicatie