Peer-review

Een positieve en effectieve methode van samenwerken

Peer-review is binnen de lerarenopleidingen een belangrijk instrument om tot landelijke afspraken te komen en normen te borgen. Een groot aantal lerarenopleidingen kenmerkt zich door kleine aantallen studenten. Voor 45 opleidingen en vakken ontbreekt het aan voldoende ‘kritische massa’ om de kennis van de studenten ervan via een landelijke toets verantwoord en efficiënt te toetsen. Daarom is voor deze vakken gekozen voor een gezamenlijke borging van de kennisbases door een systeem van instellingsoverstijgende peer-review: een systeem van collegiale feedback. In kleine groepjes borgen lerarenopleiders de implementatie van de kennisbasis en het toetsbeleid op de individuele lerarenopleidingen. De lerarenopleiders bekijken kritisch elkaars onderwijsprogramma's om vervolgens aanbevelingen in het eigen onderwijsprogramma te verwerken. Ze maken gebruik van elkaars deskundigheid en ze zijn elkaars ‘critical friend’.


Lerarenopleiders actief betrokken

De eerste groepen zijn in het voorjaar 2014 gestart met peer-review. In het studiejaar 2015-2016 zijn de lerarenopleidingen voor 32 kennisbases die niet getoetst worden met een landelijke kennistoets (met uitzondering van Omgangskunde en Spaans) actief met peer-review. De twaalf vakken van de pabo starten medio 2016. In totaal zijn nu een paar honderd lerarenopleiders intensief betrokken bij het project. Inmiddels zijn de eerste peer-reviewgroepen bijna twee jaar aan het werk en zijn er mooie voorbeelden van groepen die een succesvolle aanpak hebben ontwikkeld.

Lees het artikel Peer-review succes bij kunstvakdocentenopleidingen.

 
Raad voor kwaliteitsborging peer-review

De Raad voor kwaliteitsborging peer-review heeft als taak om vanuit een onafhankelijke positie te bevorderen dat de projectdoelstellingen gerealiseerd worden. De leden van de raad bezitten deskundigheid op het gebied van de hbo-lerarenopleidingen, het wetenschappelijk gebruik van peer-review, de praktische toepassing van peer-review bij lerarenopleidingen en op het gebied van professionalisering van docenten en/of kwaliteitszorg.

 
Overzicht kennisbases geborgd met peer-review

Hieronder is een overzicht opgenomen van kennisbases die geborgd worden met peer-review: 

 Bachelor Consumptieve techniek

 Bachelor Fries

 Bachelor Godsdienst/Levensbeschouwing

 Bachelor Islamgodsdienst

 Bachelor Lichamelijke opvoeding

 Bachelor Omgangskunde *

 Bachelor Pedagogiek

 Bachelor Spaans **

 Bachelor Techniek onderbouw

 Bachelor Technische beroepsopleidingen

 Docentenopleiding Beeldende kunst & vormgeving

 Docentenopleiding Dans

 Docentenopleiding Drama

 Docentenopleiding Muziek

 Educatie en Kennismanagament groene sector

 Generieke kennisbasis tweedegraads

 Generieke kennisbasis vakmaster

 Master Aardrijkskunde

 Master Algemene economie

 Master Bedrijfseconomie

 Master Biologie

 Master Duits

 Master Engels

 Master Frans

 Master Fries

 Master Geschiedenis

 Master Godsdienst/Levensbeschouwing

 Master Maatschappijleer

 Master Natuurkunde

 Master Nederlands

 Master Scheikunde

 Master Spaans

 Master Wiskunde

* Kennisbasis Omgangskunde wordt deels getoetst met een landelijke kennistoets.
** Kennisbasis Spaans wordt deels getoetst met een internationale taaltoets.