Nieuws

Deskundigheidsbevordering op het gebied van gesloten vraagvormen

donderdag, 29 maart 2018

Afgelopen 23 en 27 maart hebben constructieteamleden van de landelijke kennistoetsen een bijeenkomst bijgewoond op het gebied van gesloten vraagvormen. Momenteel maken redacteuren met name gebruik van meerkeuzevragen. Met de komst van het nieuwe auteurssysteem kan op termijn ook gebruik gemaakt worden van innovatieve vraagvormen, zoals de meer-uit-meer-vraag, matchvraag, rangschikvraag, hotspotvraag en invulvraag.

Harry Molkenboer - expert op het gebied van toetsvragen ontwikkelen - nam de deelnemers mee in de zoektocht bij het kiezen van het best passende vraagtype bij het bevraagde topic. De deelnemers waren zeer tevreden over de bijeenkomst: “Het was een inspirerende bijeenkomst, met onderdelen gaan we zeker aan de slag. Deze interessante introductie vraagt wel om een vervolg: voor een succesvolle implementatie is verdere professionalisering nodig.” Alle aanwezigen ontvingen het boek Toetsen volgens de toetscyclus (deel 1) van Harry Molkenboer.

Om te reageren moet u ingelogd zijn

Vertrek Arian van Staa als programmadirecteur

Per 1 september a.s. vertrekt Arian van Staa als...

maandag, 9 juli 2018
Windesheimstudent scoort volle 10 op landelijke kennistoets Wiskunde

Voor het eerst sinds de invoering van de landelijke kennistoetsen...

woensdag, 4 juli 2018