Nieuws

Overhandiging herijkte kennisbases lerarenopleidingen

dinsdag, 13 maart 2018

De herijkte kennisbases van de verschillende lerarenopleidingen zijn tijdens het congres van de Vereniging van Lerarenopleiders (VELON) officieel gepresenteerd. Ans Buys, voorzitter Raad voor Kwaliteitsborging peer-review van het programma 10voordeleraar, overhandigde op symbolische wijze de kennisbases aan Miranda Timmermans, voorzitter van VELON. "Bijna alle lerarenopleiders zijn op de een of andere manier betrokken bij de herijking. Fantastisch wat jullie als beroepsgroep voor elkaar hebben gekregen," aldus Ans Buys. Miranda Timmermans voegde er aan toe dat lerarenopleiders die een bijdrage hebben geleverd, dit kunnen opnemen in het Beroepsregister Lerarenopleiders. Bij de stand van 10voordeleraar kon je een klein bedankje ophalen. 

De lerarenopleiders hebben afgelopen periode met grote inzet en betrokkenheid gewerkt aan het herijken van de kennisbases. Het resultaat is een gemeenschappelijk product, dat verwijst naar een groeiende praktijk van gezamenlijk werken aan kwaliteit. Dit draagt bij aan een goede opleiding voor de nieuwe generatie leraren en daarmee aan het onderwijs aan leerlingen. Hier kan de sector trots op zijn! De (herijkte) kennisbases zijn te benaderen via www.10voordeleraar.nl/publicaties en zullen met ingang van studiejaar 2018-2019 in de programma’s van de lerarenopleidingen worden ingevoerd. Een aantal kennisbases zullen komende periode nog geplaatst worden.

Herijkingsproces kennisbases

De kennisbases beschrijven de basale kennis waarover een startbekwame leraar moet beschikken. Kennis is aan verandering onderhevig en moet daarom van tijd tot tijd herijkt worden. Vanaf 2016 hebben de lerarenopleiders van de verschillende lerarenopleidingen binnen het programma 10voordeleraar met elkaar hieraan gewerkt. Een periode waarin zij intensief hebben nagedacht over hun vak, de didactiek en het minimale niveau dat een startbekwame leraar moet beheersen. De inhoud van elke kennisbasis is gelegitimeerd en gevalideerd door verschillende deskundigen van buitenaf. 

Eva van der Molen heeft een artikel geschreven over de herijking binnen de kunstvakdocentopleidingen. Zij heeft hiermee de eerste prijs gewonnen voor het beste artikel in het Tijdschrift voor Lerarenopleider: artikel Van verplichting naar verrijking: peer-review als katalysator van samenwerking en collectieve verantwoordelijkheid, Tijdschrift voor Lerarenopleider, 38ste jaargang, 2017

Om te reageren moet u ingelogd zijn

Jaarverslag 10voordeleraar beschikbaar

Het jaarverslag van het programma 10voordeleraar is beschikbaar....

vrijdag, 1 juni 2018
Toetsdata studiejaar 2018-2019 bekend

De toetsdata van de landelijke kennistoetsen voor studiejaar...

donderdag, 24 mei 2018