Nieuws

Herijking van de kennisbases en het profileringskader van de pabo afgerond

dinsdag, 20 februari 2018

Afgelopen donderdag 15 februari jl. zijn de herijkte kennisbases en het profileringskader van de lerarenopleiding basisonderwijs symbolisch overhandigd aan Barbara de Kort, voorzitter van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO). “Lerarenopleiders hebben afgelopen periode met grote inzet en betrokkenheid gewerkt aan het herijken van de kennisbases. Het resultaat is een gemeenschappelijk product, dat verwijst naar een groeiende praktijk van gezamenlijk werken aan kwaliteit. Dit draagt bij aan een goede opleiding voor de nieuwe generatie leraren en daarmee aan het onderwijs aan leerlingen op de basisschool. Hier kunnen wij als sector trots op zijn!”, aldus Barbara de Kort. De kennisbases zijn te benaderen via www.10voordeleraar.nl en zullen met ingang van studiejaar 2018-2019 in de programma’s van de pabo’s worden ingevoerd.

De kennisbases beschrijven de basale kennis waarover een startbekwame leraar moet beschikken. Aan de hand van het profileringskader kan deze basale kennis verder worden verbreed of verdiept. Kennis is aan verandering onderhevig en moet daarom van tijd tot tijd herijkt worden. Vanaf 2016 hebben de lerarenopleiders van de verschillende pabo’s binnen het programma 10voordeleraar met elkaar gewerkt aan het herijken van de kennisbases en het beschrijven van het profileringskader. Een periode waarin zij intensief hebben nagedacht over hun vak, de didactiek en het minimale niveau dat een startbekwame leraar moet beheersen. De inhoud van elke kennisbasis is uiteindelijk gevalideerd door het werkveld en externe deskundigen.

De herijkte kennisbases vormen een samenhangend geheel, met bijzondere aandacht voor burgerschapsvorming, sociale veiligheid en sociale redzaamheid, het jong kind, digitale geletterdheid en cultuureducatie. Barbara de Kort benadrukt in haar proloog dat leraar zijn meer vraagt dan alleen het overdragen van kennis op de leerlingen. “School is niet alleen de plek waar leerlingen leren lezen en rekenen, maar ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten, kennismaken met de samenleving en verschillen in normen, waarden en omgangsvormen ervaren.” Dit doet een beroep op de pedagogische professionaliteit van de leraar. Ook daar dragen deze kennisbases een steentje aan bij.

Om te reageren moet u ingelogd zijn

Jaarverslag 10voordeleraar beschikbaar

Het jaarverslag van het programma 10voordeleraar is beschikbaar....

vrijdag, 1 juni 2018
Toetsdata studiejaar 2018-2019 bekend

De toetsdata van de landelijke kennistoetsen voor studiejaar...

donderdag, 24 mei 2018