Nieuws

Toetsgidsen en handreikingen studiejaar 2017-2018 beschikbaar

vrijdag, 1 september 2017

De toetsgidsen en handreikingen voor het studiejaar 2017-2018 zijn beschikbaar. De toetsgids vormt samen met de kennisbasis, voorbeeldtoets en eventuele handreiking een belangrijk hulpmiddel bij de voorbereiding op de toets. De materialen zijn te vinden op https://www.10voordeleraar.nl/publicaties.

Toetsgids

In de toetsgids is informatie opgenomen over de inhoud van de toets, de voorbereiding en de toetsafname zelf. Daarnaast is als bijlage de Onderwijs- en examenregeling Landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen opgenomen. De belangrijkste wijziging in de regeling is de termijn waarbinnen beroep tegen de uitslag kan worden aangetekend. Voorheen was het binnen twee weken nadat de landelijke inzageperiode is afgelopen. Vanaf komend studiejaar is het binnen zes kalenderweken na datum publicatie uitslag aan de student.

Kennisbasis

In de toetsgids is een toetsmatrijs opgenomen met een overzicht van domeinen die getoetst worden in de landelijke kennistoets. In de kennisbasis zijn deze domeinen beschreven.

Voorbeeldtoets

De voorbeeldtoetsen kennen dezelfde indeling in toetsblokken en hebben hetzelfde aantal vragen als de echte toets. Door het maken van deze voorbeeldtoets kun je ervaring op doen met de werking van het toetssysteem.

Handreiking

Als handreiking is door vakdocenten van de lerarenopleidingen voor een aantal landelijke kennistoetsen een lijst met begrippen, toetsdoelen en/of aanbevolen literatuur opgesteld. Deze handreiking biedt houvast voor de selectie van leerstof en de voorbereiding op de landelijke kennistoets. De handreiking is een hulpmiddel voor een (niet limitatieve) oriëntatie op wat de reikwijdte van de toets is. De kennisbasis blijft leidend voor de landelijke kennistoets.

Om te reageren moet u ingelogd zijn

Vertrek Arian van Staa als programmadirecteur

Per 1 september a.s. vertrekt Arian van Staa als...

maandag, 9 juli 2018
Windesheimstudent scoort volle 10 op landelijke kennistoets Wiskunde

Voor het eerst sinds de invoering van de landelijke kennistoetsen...

woensdag, 4 juli 2018