Nieuws


In Science Guide is op 13 maart 2018 een interview verschenen met Barbara de Kort, voorzitter Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO), over meer aandacht voor burgerschap in de kennisbases pabo.

donderdag, 15 maart 2018

De herijkte kennisbases van de verschillende lerarenopleidingen zijn tijdens het congres van de Vereniging van Lerarenopleiders (VELON) officieel gepresenteerd. Ans Buys, voorzitter Raad voor Kwaliteitsborging peer-review van het programma 10voordeleraar , overhandigde op symbolische wijze de kennisbases aan Miranda Timmermans, voorzitter van...

dinsdag, 13 maart 2018

Maandag 26 januari 2018 was bij de externe validering van de kennisbasis vakmaster Duits in het kader van de herijking binnen het programma 10voordeleraar. Noor van Gils, projectleider 10voordeleraar , was aanwezig en doet een kort verslag.

donderdag, 22 februari 2018
Herijking van de kennisbases en het profileringskader van de pabo afgerond

Afgelopen donderdag 15 februari jl. zijn de herijkte kennisbases...

dinsdag, 20 februari 2018
Toetsuitslagen pabo

Vandaag hebben alle studenten van de pabo hun uitslag...

maandag, 19 februari 2018
Toetsuitslagen tweedegraads lerarenopleidingen

Vandaag hebben alle studenten van de tweedegraads...

dinsdag, 30 januari 2018
De Raad voor kwaliteitsborging presenteert rapportage landelijke kennistoetsen studiejaar 2016-2017

Na afronding van elk studiejaar presenteert de  Raad voor...

dinsdag, 10 oktober 2017
Vacature: data-analist / psychometrisch specialist

Voor het programmabureau 10voordeleraar zijn wij op zoek naar...

vrijdag, 1 september 2017
Toetsgidsen en handreikingen studiejaar 2017-2018 beschikbaar

De toetsgidsen en handreikingen voor het studiejaar 2017-2018 zijn...

vrijdag, 1 september 2017