Nieuws


Voor het programmabureau 10voordeleraar zijn wij op zoek naar een data-analist/psychometrisch specialist.

vrijdag, 1 september 2017

De toetsgidsen en handreikingen voor het studiejaar 2017-2018 zijn beschikbaar. De toetsgids vormt samen met de kennisbasis, voorbeeldtoets en eventuele handreiking een belangrijk hulpmiddel bij de voorbereiding op de toets. De materialen zijn te vinden op https://www.10voordeleraar.nl/publicaties .

vrijdag, 1 september 2017

Zo blijkt uit het jaarverslag van de onafhankelijke Raad voor kwaliteitsborging peer-review . Dit jaarverslag werd vandaag aangeboden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De raad concludeert dat instellingsoverstijgende peer-review een stevige bijdrage levert aan de kwaliteitsverbetering van de opleidingen. Met...

donderdag, 1 juni 2017
Toetsdata studiejaar 2017-2018 bekend

De algemene toetsdata voor studiejaar 2017-2018 zijn bekend: ...

maandag, 22 mei 2017
Jaarverslag 10voordeleraar beschikbaar

Ons jaarverslag is beschikbaar met informatie over de...

woensdag, 3 mei 2017
Jaarcongres Vereniging Hogescholen 2017

Op 6 april a.s. vindt het jaarcongres De o van hbo. Leren door...

donderdag, 2 maart 2017
Kennisbasis generiek goedgekeurd door stuurgroep lerarenopleidingen

Als laatste in de reeks kennisbases voor de hbo-lerarenopleidingen...

vrijdag, 10 februari 2017
Peer-review over vakkennis op de ALO's

In 2007 is er nogal wat consternatie over het kennisniveau op het...

dinsdag, 7 februari 2017
Het is een uitdaging dat de kennis ook daadwerkelijk beklijft

Op vrijdag 25 november organiseerde 10voordeleraar onder...

zondag, 8 januari 2017