10voordeleraar Landelijke samenwerking binnen de lerarenopleidingen

Borgen van de kenniscomponent in de lerarenopleidingen

Meer informatie voor studenten:

blijf op de hoogte

Over 10voordeleraar

Landelijke samenwerking binnen de lerarenopleidingen

Binnen het programma 10voordeleraar werken de lerarenopleidingen met elkaar samen aan het versterken van de kenniscomponent. Honderden lerarenopleiders bepalen met elkaar het kennisniveau waarover een afgestudeerde student moet beschikken en hoe dit eindniveau geborgd wordt. De lerarenopleidingen maken hierbij gebruik van de landelijke instrumenten kennisbases, kennistoetsen en peer-review. De lerarenopleiders voeren binnen landelijke netwerken de gezamenlijke regie. Ook bestuurders, directeuren, leraren uit het werkveld, wetenschappers, beleidsmakers en andere deskundigen maken deel uit van de processen voor legitimering en validering. De brede landelijke samenwerking draagt bij aan de kwaliteit van de opleiding en de professionalisering van de lerarenopleider. Daarnaast biedt de netwerkstructuur mogelijkheden voor de gezamenlijke aanpak van andere landelijke vraagstukken. Dit alles draagt bij aan een goede opleiding voor de nieuwe generatie leraren en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs.